สิริเสนางค์ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นท้องถิ่นธรรมาภิบาล

วีดิทัศน์

จดหมายข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

กิจกรรม/ผลงาน

ที่นี่..ตำบลสิริเสนางค์

  • 1 สำนักงานภายนอก

  • 2 ศูนย์เด็ก

  • 3 ศูนย์เด็กวัดนาสะอาด

  • 4 ศูนย์เด็กบ้านหนองคล้า

  • 5 ศูนย์เด็กบ้านนาไร่ใหญ่

  • 6 พระโตโคตะมะ บ้านนาไร่ใหญ่

  • 7 ถ้ำจำปา บ้านนาสะอาด

  • 8 สิมเก่า บ้านนาสะอาด

  • 9 ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาสะอาด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ ทต.สิริเสนางค์ ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000001
คน
icon
วันนี้
0000018
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000033
คน
icon
เดือนนี้
0000390
คน
icon
ปีนี้
0003148
คน
icon
ทั้งหมด
0006340
คน

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest