ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 บ้านนาไร่ใหญ่ (สายบ้านครูธงชัย) กว้าง 4 ม. ยาว 36 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 144 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.ยาว 36 ม. หนา 0.15 ม. หรือจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 5.40 ลบ.ม.ตามแบบมาตราฐาน ทต.สิริเสนางค์

Share on Line
Share on Pinterest