ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านนาสะอาด(เส้นนานางเหลียว ไปนานายสำราญ) กว้าง 6 ม. ยาว 1,370 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,220 ตารางเมตร หรือจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 822 ลบ.ม. ตามแบบมาตราฐาน ทต.สิริเสนางค์

Share on Line
Share on Pinterest